EMÜLSİYON KIRICILAR

Proje Açıklaması

 

Emülsiyon kırıcılar, özel olarak formüle edilmiş, ham petrol sondajı sırasında kullanılan özel ürünlerdir.
Ürünlerimiz, ham petrol tank sahalarında depolanan işlenmemiş ham petrolden su ve çeşitli tuzların uzaklaştırılmasında ve petrolün
saflaştırılmasında kullanılmaktadır.
Ürünlerimizin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir:
* Yüksek oranda petrol-su ayrımı eldesi sağlamkatadır.
* Sondajlanan ham petrol tipi ve içeriğine göre ürün yapısı kolaylıkla revize
edilerek, sisteme adapte edilebilmektedir.
* Ürün kayıpları minimize edilerek, ürün çıktı verimliliği yükseltilmekte,
* Üründe yüksek saflık kalitesi elde edilmektedir.
* Ham petroldeki yüksek saflaştırma oranı proses maliyetlerini düşürerek
karlılık oranı yükseltmektedir.