Project Description

YAKFLOW VCP – VAM KOPOLİMERİ

  • Su kesici akışkanlaştırıcı vinil asetat-maleik asit kopolimeridir.
  • PCE modellemelerine alternatif olarak yüksek su kesme gerektiren dizaynlarda yoğunlukla kullanılmaktadır.
  • Stabil olmayan killi agregalarda etkin performans vermektedir.
  • Kalıp sökme süresini düşürerek işletme maliyetlerini azaltır.