Antiskalantlar

Yakem Kimya’da gelişmiş kireç önleyicilerimiz, kireçlenme sorunlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Özel formülasyonlarımız, membran yüzeylerinde kireçleme elemanlarının çökelmesini ve yapışmasını önleyecek, tıkanmaları önleyecek ve optimum su akış hızlarını koruyacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır.

 

Antiskalantlarımızın temel faydaları şunlardır:
1- Güçlü Kireçlenmelerin Önlemesi: Antiskalantlarımız, membran yüzeylerinde kireç birikintilerinin oluşmasına karsı güçlü koruma sağlayarak kesintisiz su arıtma prosesleri ve sürekli sistem performansı sağlar.
2- Membran Ömrünün Artırılması: Antiskalantlarımız, kireçlenmeyi azaltarak membranların ömrünün uzatılmasına yardımcı olur, sık değiştirme ihtiyacını ve buna bağlı maliyetleri azaltır.
3- Enerji Verimliliği: Antiskalantlarımız, su akısında kireçlenmeden kaynaklanan kısıtlamaları en aza indirerek ters ozmoz sistemlerinin operasyonel verimliligini optimize ederek enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Date: