Sülfonatlar

Boya banyosunda iyi disperse edici ajandır.
Dispersan özellikleri sayesinde boya taneciklerinin ve kirlerin kumaş üzerine tekrar çökmesini önler.
İndirgeme yıkamalarına dayanıklıdır.

Date: